BOB model

 

Weet jij altijd wat er nou aan het einde van een vergadering is besloten? Is er ook naar jouw mening geluisterd? Vergaderen kan vaak leiden tot langdurige bijeenkomsten waarbij het lastig is to-the-point te komen. Het BOB-model kan helpen om stap-voor-stap tot heldere besluitvorming te komen.
BEELDVORMING OORDEELSVORMING BESLUITVORMING
VRAGEN VRAGEN VRAGEN
Wat weten we? Wat is het doel? Wat besluiten we?
Kloppen de dingen die we (denken) te weten? Waar maken we ons zorgen over? Wat doen we?
Wat weten we (nog) niet? Wat zou onze zorg verminderen? Is het besluit bij iedereen bekend?
Hebben we meer informatie nodig? Aan welke voorwaarden moet het besluit voldoen? Is iedereen het eens met wat er is besloten?
Hoe komen we aan meer informatie?
VERGADERMETHODIEK VERGADERMETHODIEK VERGADERMETHODIEK
Rondje Discussie Stemmen
Brainstorm Doorvragen naar belangen en motivaties Consensus
Doorvragen verduidelijking Dialoog Compromis
Mindmap Nieuwsgierig naar meningen en belangen Checken bij iedereen of het besluit klopt
RESULTAAT RESULTAAT RESULTAAT
Iedereen hetzelfde beeld Het is duidelijk wat de gezamenlijke belangen zijn. (criteria en voorwaarden) Besluit. (advies, actieplan ed.)